«Реакція публіки залежить перш за все від того, як поводяться самі бібліотекарі. Якщо вони з занепокоєнням говорять про свою професію або починають розглядати бібліотечну справу в термінах інших наук (і перш за все інформатики), оточуючі починають сприймати бібліотекарів як принижених або незначних людей. Якщо ж ви веселі і не соромитеся того, що ви є бібліотекарем, відвідувачі бібліотеки це запам'ятають і надалі будуть ставитися до бібліотекарів набагато краще. Треба говорити правду, чим займається кожен конкретний бібліотекар, і не ховатися за красивими термінами » (К. Кунц)

Профессия: библиотекарь


Срыбна ВЛ
Срыбна ВЛ

Основними напрямками діяльності бібліотекаря є інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школі та пропаганда читання як форми культурного дозвілля та інтелектуального розвитку.

Бібліотекар виконує такі обов’язки: організовує роботу бібліотеки закладу, формування, облік і збереження бібліотечного фонду; складає каталоги,  картотеки, довідники,  тематичні списки і огляди літератури; обслуговує учнів і працівників школи на абонементі і в читальному залі,  організовує і проводить пов’язану з цим інформаційну роботу (книжкові виставки, вітрини та інші заходи щодо пропаганди книг);  здійснює підбір літератури за вимогою читачів; оформляє предплату закладу на періодичні видання, контролює їх доставку; організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи.

Бібліотека — це не тільки місце, де видаються книги. Проводячи індивідуальну бесіду із читачами, виявляючи їм допомога у виборі книг, бібліотекар активно впливає на формування особистості читача, його поглядів, відносин. Він так само, як і педагог, виховує в них гарний смак, учить відрізняти високомистецьку літературу від низькопробної.

У бібліотеку читачі звертаються за порадою, допомогою в доборі необхідної для навчання або роботи літератури. Тому бібліотекар повинен добре орієнтуватися як у художній, науково-популярній, так і в спеціальній літературі. Він оцінює книгу або статтю по ступеню її труднощів або популярності, з'ясовує основну тему художнього твору й доходить висновку про те, для якої категорії читачів дана книга може бути корисною й цікавою. Тут бібліотекар виступає в ролі критика й знавця соціальних, психологічних і вікових особливостей читача.

Успішній роботі бібліотекаря сприяють не тільки професійні знання й уміння, але також і деякі психологічні властивості особистості, зокрема, комунікативні, що проявляються в різних способах і прийомах спілкування із читачами. Працівникові бібліотеки постійно доводиться мати справу з більшою різноманітністю характерів, смаків, інтересів читачів. Легкість у спілкуванні, такт і емоційна витримка, делікатність і привітність — такі якості характеру допомагають бібліотекареві щонайкраще встановити із читачами взаєморозуміння, потрібний тон розмови, розташовують читача до відвертого прояву своїх інтересів.

Віра Олександрівна Артисевич - беззмінний директор (з 1931 р.) Наукової бібліотеки Саратівського державного університету. Її називали при житті «бібліотечною легендою». До неї особливо добре підходять її ж власні слова про тип особистості бібліотекаря: це «люди одержимі. Бібліотека особливо не любить байдужих. Їм це протипоказане. Зовсім». По думці В.А. Артисевич, бібліотекарі повинні бути людьми не тільки ерудовані, виховані, але й привабливі, гарні, увічливі й уважні до запитів читачів, вміти скромно, але зі смаком одягатися. Серед якостей, які обов’язково повинен мати бібліотекар, Артисевич називала прагнення до самовдосконалення, зібраність, відповідальність, привітність, порядність, такт. Бібліотекар не повинен боятися чорної роботи. Не повинні вибирати професію бібліотекаря ті, підкреслювала вона, хто переслідує тільки особисті інтереси, люди замкнені, грубі, злі, ледачі, безвідповідальні, повільні, неврівноважені й бездуховні.

Бібліотекар повинен уміти розподіляти й перемикати свою увагу. Наприклад, реєструючи обрану книгу у формулярі одного читача, він одночасно вислухує прохання наступного. І стало бути, перемикається з однієї тематики на іншу. Таки образом, бібліотекар постійно робить розумову роботу, яка практично не видна з боку, але яка супроводжує майже всі його професійні дії.

До пам'яті бібліотекаря пред'являються підвищені вимоги. Основними знаряддями праці для нього є формуляри книг і читачів, реєстраційні зошити, різні картки обліку (лише одних облікових форм налічується 26 найменувань). Крім того, за день бібліотекареві доводиться прочитувати або переглядати сотні назв книг, прізвищ авторів і читачів. Дуже допомагає йому в роботі асоціативність пам'яті, тому що йому доводиться асоціювати цифри з назвами відділів бібліотечних фондів, прізвища авторів з найменуванням книг і т.д. Інша особливість пам'яті бібліотекаря полягає в просторовому запам'ятовуванні місць розташування книг, розділів, закладок у читацьких формулярах і ін. Бібліотекареві доводиться багато говорити. Тому якщо вимова його недостатньо чітка, йому необхідно її тренувати. Навантаження на слухове сприйняття також значна: вимова в деяких читачів не завжди буває ясною.

Діяльність бібліотекаря полягає немов би із двох частин: робота із читачами й робота по «ту сторону абонемента» — бібліографічна робота. Робота безпосередньо із читачем містить у собі такі трудові функції, як видача книг, журналів, відповіді на запитання, ради й рекомендації. Сюди ж входить організація тематичних літературних конференцій, книжкових виставок, пов'язаних з ювілейними й пам'ятними датами.

Бібліографічна робота містить у собі наступні основні процеси:

  • комплектування книжкового фонду та фонду підручників (тут від кваліфікації бібліотекаря, його оперативності й ретельності, знання інтересів і запитів «своїх» читачів залежить те, як буде укомплектований фонд бібліотеки) ;
  • облік бібліотечного фонду (приймання книг, журналів і брошур відповідно до певних документів: рахунку, накладних, актів);
  •  обробка книжкових фондів і організація каталогів (на кожній книзі проставляється шифр і інвентарний номер, наклеюється кишенька для формуляра, який є свого роду паспортом книги, по якому видно, як вона читається; каталоги (тематичні, алфавітні та ін.), які створює бібліотекар-бібліограф, служать для читачів ключем, орієнтиром у неозорому океані літератури);
  • розміщення й зберігання бібліотечного фонду (віднесення тієї або іншої книги до певного розділу відповідно до прийнятої класифікації бібліотечного фонду, дотримання правил зберігання книг, дрібний ремонт їх — підклеювання і т.д.).

            Бібліотекар-бібліограф повинен знати:    історію України; історію культури; українську й закордонну літературу; психолого-педагогічні дисципліни; загальний курс бібліотекознавства, бібліотечні фонди й інформаційно-пошукові системи, організацію й керування бібліотечною справою, історію бібліотечної справи в Україні та за кордоном; історію книги; основи інформатики; принципи роботи з читачами; основи бібліографії, літературу для дітей і галузеві бібліографії; питання зберігання й використання науково-технічної документації; методику пропаганди книжкових знань серед населення; основи проведення експертизи й визначення практичної цінності науково-технічної інформації й ін. Професію можна одержати з відривом і без відриву від виробництва у вузах культури, держуніверситетах і педінститутах. А ви можете, щоб упевнитися в правильності власного вибору, попрацювати у своїй шкільній бібліотеці.

Чому я обрала професію бібліотекаря?

Чому з сотень професій я обрала професію бібліотекаря? Любов до книги, до читання? Ні, не тільки це. Головне, по-моєму, людина, що дає книгу, несе людям світло пізнання, допомагає через книгу подолати свої сумніви, розчарування, відчути справжні хвилини щастя. Я обрала професію бібліотекаря справою свого життя. Я не уявляю себе окремо від книг, окремо від бібліотеки, від спілкування з читачами. Всі люди, які обрали цю професію, об’єднані однією спільною справою, однією турботою, одним бажанням – дарувати людям радість!

Є поняття «домашнє вогнище», «вогнище культури». З давніх-давен повелося, що вогонь, вогнище повинна підтримувати жінка. Мабуть тому, в бібліотеках працюють в основному жінки, які бережуть духовне тепло, потрібне людям. Наші бібліотекарі своїм ентузіазмом, любов’ю до друкованого слова виховали не одне покоління освічених людей. Бібліотекар і розпорядник долі книг, і перший стимулятор читацького інтересу, і добрий порадник. Бібліотекар – провідник, який допомагає книзі знайти дорогу до серця читачів. Читач для бібліотеки – завжди дорогий і шанований гість. І коли він приходить до бібліотеки, бібліотекар віддає йому свою мудрість і силу знань. Він як лоцман у книжковому морі, що упевнено веде свій корабель у чудову країну знань.

Перша прочитана книжка – це перше знайомство з чарівним світом. Добре і щедре серце, а ще уміння, бажання, винахідливість потрібно мати бібліотечним працівникам, які працюють з дітьми. Це так важливо – підібрати ключ до дитячих сердець, зробити так, щоб кожне відвідування в бібліотеку стало мандрівкою в казку, в далекі, таємничі світи. Саме такі люди працюють і творять в нашому районі.

Шкільна бібліотека - це багатогранний діамант, кожну грань якого відшліфовує своєю професійною майстерністю бібліотекар.

Професіоналізм, ентузіазм, комунікативні навички, вміння працювати у команді та вирішувати проблеми, ініціативність, гнучкість, інноваційність і креативність шкільного бібліотекаря складають концепцію успіху справи, якою він займається.

Вже давно шкільна бібліотека перестала сприйматися, як місце видачі підручників та художньої літератури. На сьогодні це потужне інформаційне середовище здатне задовільнити потреби найвибагливішого користувача. Окрім того, шкільна бібліотека - оазис спілкування, місце, де можна знайти застосування своїм здібностям, або отримати психологічну і моральну підтримку.

Шкільний бібліотекар - учитель, до якого діти ідуть радитися, звертаються з різними питаннями.

Шкільний бібліотекар - це і завідувач, яка веде документацію, слідкує за дизайном і оформленням бібліотеки, веде інвентарні та сумарні книги.

Шкільний бібліотекар - це бібліограф, який постійно знаходиться у пошуку інформації для задоволення читацьких запитів. Інформує про нові надходження, складає рекомендаційні списки, веде систематичні й тематичні картотеки, алфавітний та систематичний каталог, оформлює передплату періодичних видань.

Бібліотекар шкільної бібліотеки - це і бібліотекар, який постійно працює на абонементі та в читальному залі, проводить запис читачів у бібліотеку, видає книги, забезпечує учнів підручниками.

Шкільний бібліотекар - це бібліотекар-педагог, який завжди прийде на допомогу користувачам, учителям та учням, допоможе знайти потрібну книгу, необхідну інформацію, працює з дітьми індивідуально, проводить масову роботу.

Бібліотекар – це психолог, лікар та актор одночасно.

  Колись професію бібліотекаря вважали мало не містичною. Адже людина, котра володіє неабияким інтелектом, а окрім цього зберігає чужі думки, фантазії, знання, перетворені у друковане слово сама по собі вже майже казкова особа. Таємниця книги завжди зачаровувала й притягувала до себе людей, а зберігачі цього скарбу викликали трепет і повагу. Із плином часу мінявся стиль роботи бібліотечних працівників, читацькі уподобання, фондові наповнення, але дещо залишилося незмінним упродовж століть – бібліотекарів  і досі шанують і поважають. Образ бібліотекаря, його знання, манери, стиль поведінки, багато інших якостей завжди поєднувались з образом бібліотеки.

 «Успіх бібліотекаря – це тріумф бібліотеки. А його розчарування  - її невдачі.» Давайте згадаємо  образ бібліотеки стародавнього Єгипту асоціювався у суспільній думці з храмом, часто на порталах бібліотек викарбовувалися написи: « Ліки для душі». А народи Близького Сходу називали бібліотеки «Храмами мудрості», «Домами порад і настанов», «Майстернями розуму». Бібліотеки очолювали уславлені мудреці, які одночасно були вихователями дітей царських сімей, лікарями, ученими, філософами.

  Тож маючи щоденний діалог між бібліотекарями і користувачами, він визначається у таких виразах: « Бібліотекарями народжуються…», «Бібліотекар - цікава людина», «Бібліотекар може розповісти багато цікавого, пізнавального», « Людина, яка знає свою справу», « Бібліотекарі – професіонали, люди духовно багаті, віддані професії, майстри своєї справи», «Люди з великої букви, які володіють сучасними технологіями,  користуються Інтернетом», « Бібліотекарі віддають улюбленій бібліотечній справі  всі свої знання, вміння і талант», « Бібліотекар – навігатор у морі книг та інформації». То ж слід пам`ятати про сьогоднішні уявлення користувача про нас, намагатись відповідати їм, а от же « відкриваючи перед дитиною двері бібліотеки, дарувати їй Всесвіт». Сучасні діти люблять читати і спілкуватися й залюбки ходитимуть до бібліотеки, якщо ми, бібліотекарі, створимо привабливі умови для них.  «Процвітаюча бібліотека сьогодні – процвітаюча держава завтра…» Такі реалії життя сучасного цивілізованого суспільства.

Стиль та імідж сучасного бібліотекаря, відіграє одну із пріоритетних ролей., адже базується, як правило, на основі нового мислення, інноваційних підходів, корпоративних пріоритетах сучасної шкільної бібліотеки.

Саме компетентність та комунікабельність бібліотекарів є неодмінною умовою високого престижу бібліотеки. Плине та змінюється час, « цифрові технології» розвиваються дуже стрімко й інтенсивно впливають на громадське життя, на бібліотечну та професійну сферу, тому шкільні бібліотеки змушені змінюватися, щоб зберегти себе  як  державну культурну цінність і як соціальний інститут. Для  бібліотекаря сьогодні, як ніколи, важливі такі якості, як культура спілкування і вихованість, начитаність, розвинутий інтелект, делікатність, шанобливе відношення до читача, коректність і високий професіоналізм. (В.В. Гаркуша, зав. бібліотекою КЗШ № 99)


Кодекс этики библиотекаря Украины

Скачать
Kodeks_etiki_b_bl_otekarja.doc
Microsoft Word документ 29.5 KB

Професію бібліотекаря можна отримати

  • на факультеті бібліотекознавства та інформатики в Харківській Державній Академії Культури (приймальна комісія: 61057, м. Харків, Бурсацький спуск, 4, тел. (057) 731-15-04, (057) 731-13-88 - деканат факультету)
  • на гуманітарному факультеті в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (приймальна комісія: 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17, головний корпус, ауд. 224, тел. (057) 788-43-13, 057) 788-48-70; (057) 788-47-00 - деканат факультету)